PRESSITEADE

24.02.2021 

Asutati Eesti Välissuhete Nõukoda 

Täna, Eesti Vabariigi sünnipäeval, asutati Eesti Välissuhete Nõukoda. See on kodanikuühendus, mille liikmed on võtnud sihiks arendada välispoliitika alast avalikku arutelu Eestis. Nõukoja asutajaliikmete arv sümboliseerib 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest. 

„Eesti lõimumine maailmaga on andnud hääle suurele hulgale inimestele, kellel on isiklik kogemus, huvi ja võimekus rahvusvahelist elu puudutavas debatis kaasa lüüa ka siis, kui igapäevased tegemised on mujal,“ selgitab asutajate pöördumine.  

„30 aastaga on muutunud nii Eesti kui ka maailm meie ümber. Meid kaitsvad rahvusvahelised organisatsioonid ning reeglitel ja väärtustel põhinev maailmakord on mitmel korral pandud proovile“, seisab täna avaldatud nõukoja missioonis.  

Eesti Välissuhete Nõukoja asutajad on seadnud eesmärgiks tuua kokku välis- ja kaitsepoliitika huvilisi riigiasutustest, Euroopa institutsioonidest, mõttekodadest, akadeemiast, ettevõtjate ja ajakirjanike hulgast, et läbi sisuliste arutelude panustada Eesti jaoks oluliste vaatenurkade mõtestamisse.

Asutajaliikmeid ühendab soov anda oma panus argumenteeritud ja järjepideva välispoliitilise mõtte arengusse Eestis. 

Eesti Välisuhete Nõukoja täispikkuses missiooni tekst ja asutajaliikmete nimekiri on lisatud allpool. Nõukojaga on oodatud liituma tegusad Eesti inimesed, kes soovivad tõsises välispoliitilises arutelus kaasa lüüa.

 

Kontakt:

info@evn.ee  

www.evn.ee  

Mari-Liis Sulg +(372) 50 99 837