EESTI VÄLISSUHETE NÕUKOJA MISSIOON

24. veebruar 2021

Iseseisvuse taastanud lootusrikas Eesti astus 1990. aastate alguses samuti lootust täis maailma. Külm sõda oli lõppenud, kurjuse impeerium lagunenud ja demokraatia võit kogu maailmas võis tunduda olevat vaid aja küsimus. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liitumisprotsessis Euroopa Liidu ja NATO-ga oli mõlemal osapoolel tunne, et seilatakse Ajaloo laineharjal. Eestis tähendas see õhinal kaasaminekut Lääne vabadustel põhineva ühiskonnakorralduse, avatuse ja globaliseerumisega, mida toetas kodanike suur enamus. Riigi ja ühiskonna orientatsioon oli pea konsensuslik ja usaldus välispoliitika juhtide vastu oli suur.

30 aastaga on muutunud nii maailm kui selle osana ka Eesti. Meid kaitsvad rahvusvahelised organisatsioonid ning reeglitel ja väärtustel põhinev maailmakord on läbi elanud mitmeid muutusi kaasa toonud kriise.

Samas peame tunnistama, et paljude jaoks pole isikuvabadusel põhinev liberaalne demokraatia enam vaieldamatu valik; globaliseerimise kõrvaltoimena kohati kasvanud ebavõrdsus tekitab ka jõukates ühiskondades populismi kasvuga kaasnevaid sulgumist propageerivaid pingeid. Eesti välissuhted, sealhulgas Euroopa-poliitika ja ka julgeolekupoliitika, on üha enam mõjutatud sisepoliitilistest hetkekaalutlustest, kohati ka ebapädevusest või lihtsalt väikeriigi välissuhete olulisuse mittemõistmisest.

Ülalkirjeldatud tendentsid on osa demokraatiast, mis on omakorda kaasa toonud ühiskondliku debati laienemise. Lisaks on Eesti avatus maailmale ning sügav rahvusvaheline lõimumine andnud hääle suurele hulgale inimestele, kellel on isiklik kogemus, huvi ja võimekus sellealases debatis kaasa lüüa ka siis, kui igapäevane leivatöö on muus valdkonnas.

Eesti Välissuhete Nõukoja asutajad on eesmärgiks seadnud välispoliitika arutelu ja muutuvast maailmast Eesti vaatenurki arvestava arusaamise laiema edendamise. Lisandusi välispoliitilise mõtte arengule Eestis vajavad hädasti nii poliitikud, diplomaadid kui ka teised ärksad kodanikud. Me näeme oma missioonina kokkutooja ja võimendaja rolli riigiasutuste professionaalide, mõttekodade, akadeemia, ettevõtjate, ajakirjanduse ja laia huviliste ringi vahel, et tuua Eestisse enam maailma poliitilise mõtte voolude ja ideede mõistmist ning aidata tugevdada meie asjatundlikku ning intellektuaalselt pädevat arusaamist strateegilistest tõsiasjadest.

Me oleme veendunud, et Eesti huvides on reeglitel ja iseäranis rahvusvahelisel õigusel põhinev maailmakord, kus usutakse valgustusajast pärinevaid ratsionaalseid imperatiive, kus kehtivad inimõigused ja -vabadused, demokraatia, õigusriik, liberaalne turumajandus ja austatakse vähemusi.

Eesti huvides on kaitsta neid väärtusi koostöös teiste riikidega, kes neid jagavad. Samuti usume, et Eesti püsimise tagavad tugevad suhted liitlaste ja partneritega, mille heaks Eesti peab pingutama iga päev. Kutsume nõukojaga liituma tegusaid kodanikke, kes jagavad nimetatud veendumusi ja soovivad tõsises välispoliitilises arutelus kaasa lüüa.

Alla kirjutanud: Asutajad